Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Beroep tegen de toewijzing van de frequenties voor 5G

Op 16 september 2020 heeft het Collectief Stop5G.be vijf beroepen aantekenen tegen de toewijzing van de frequenties voor de uitrol van 5G (zie in ons persbericht). Pleidooien vinden plaats op 24 en 25 februari 2021.

Dank aan alle donateurs die ons in staat hebben gesteld om € 9 727 op te halen om de kosten van deze rechtszaak te betalen. Om financieel bij te dragen aan de andere uitgaven van het Collectief, zie de rubriek "Steun het Collectief" hieronder.

Het Collectief stop5G.be werd opgericht op 14 november 2019 naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal (zie het persbericht hieronder, "De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden").

De primaire doelstelling van het Collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden.

Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be : zie de lijst van verenigingen.

Overzicht

Persberichts, enz.terug naar overzicht

20 september 2020

Vijf maal beroep ingesteld tegen de lancering van 5G
  – Lees een van de beroepen (in het Frans).

19 juli 2020

Beroep tegen de besluiten van de Raad van het BIPT met betrekking tot 5G
Pleidooien vinden plaats op 24 en 25 februari 2021.

14 juni 2020

De gevestigde orde van de 5G-uitrol 

Lezen

17 april 2020

Het Collectief stop5G.be beschouwt de stap van het BIPT om 5G in België te lanceren als onwettig

5 april 2020

Tijdens de covid19-pandemie moet elektromagnetische vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen

29 februari 2020

Het Collectief stop5G.be betwist de voorlopige toewijzing van frequentiebanden voor de uitrol van 5G

Lezen

25 januari 2020

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G

Lees de toespraken die werden gehouden op het evenement in Brussel, dat enkele honderden mensen samenbracht.

Photo : Dieter Nijs.

23 januari 2020

  FR   UK

Persbericht naar aanleiding van de protestactie tegen de uitrol van 5G op 25 januari in Brussel.
De motivatie voor deze protestactie, kan u lezen in onderstaande analyse, opgesteld door het Collectief stop5G:

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Meer lezen

14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten
.

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden[i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Meer lezen

 

Steun het Collectief, geldinzamelingsactie, doe meeterug naar overzicht

14 november 2019

Het Collectief zal zijn doel niet kunnen bereiken zonder de steun van zoveel mogelijk mensen. Daarom vragen wij de steun van uw vereniging en andere verenigingen die u kunt aanspreken. Kunnen we op uw hulp rekenen om het bestaan van het Collectief, zijn informatie en toekomstige acties door te geven aan uw leden en netwerken?

Om de reeds gemaakte kosten (logo, hosting van de website, stickers, vlaggen) en de kosten die voortvloeien uit haar activiteiten, zoals de huur van vergaderzalen, het drukken van flyers, posters en foldersen de verspreiding van informatie, te dekken, doet het Collectief nu een oproep tot donaties. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom (rekeningnummer: BE06 0689 3580 7022, Collectief stop5G.be). Uiteraard zijn de activiteiten van het Collectief het werk van vrijwilligers en staat het Collectief open voor elke nieuwe deelname aan de uitvoering ervan.

Laat ons weten wat u van plan bent met een e-mail naar , zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen en desgewenst uw vereniging aan de bovenstaande lijst kunnen toevoegen.

Om op de hoogte te blijven van en deel te nemen aan onze acties, schrijf u in op onze nieuwsbrief. Voor andere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.

 

Nieuwsbrieventerug naar overzicht

Er zijn twee nieuwsbrieven in het Nederlands (met hun Franse equivalent) :

  1. Een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze acties, onze behoeften en ontwikkelingen in België, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.
  2. Een brief voor de verspreiding van persberichten.

 

Documenten en video op 5G en elektrosmogterug naar overzicht

Video

"5G: een massa-experiment", een animatiefilm van 2 minuten geproduceerd door investigate-europe.eu (in het Engels, met ondertiteling in sommige talen):

Kaarten van antennesites

België

Wallonie

Brussel

 

Agendaterug naar overzicht

  FR

Zaterdag 26 september 2020, 14 – 17 u, Brussel

Manifestatie tegen de uitrol van 5G

In het kader van een nieuwe mondiale protestdag tegen de uitrol van 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel, op het Europakruispunt. Dit is het plein voor de ingang van het Centraal Station.

– Tegen de versnelling, de vernietiging van de natuur en de verspilling van grondstoffen.
– Voor het behoud van onze gezondheid, een menswaardige samenleving en de bescherming van het klimaat.
– Omdat 5G overbodig en schadelijk is.

Informatieve manifestatie over de schadelijke effecten van de uitrol van 5G: gezondheid, milieu (biodiversiteit), energie, klimaat en maatschappij, zonder de verspilling van niet-hernieuwbare grondstoffen te vergeten.

Kom langs bij de stand van het Collectief Stop5G.be en de andere stands van de leden van het Collectief, waaronder AREHS en Kairos. Er is ook een stand van medische professionals. Wij beschikken over de volgende informatie: argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.

De affiche.

___
Oudere agenda aankondigingen

 

Actiesterug naar overzicht

Overzicht van de acties

  1. 4G (en 5G) boycotten
  2. Klacht tegen de RTBF-columnist Amid Faljaoui en klacht wegens fake news

4G (en 5G) boycotten

De voortdurende toename van elektromagnetische vervuiling is een gevolg van onze levensstijl en dagelijkse keuzes. Onze gewoontes veranderen zou onze gezondheid en de natuur ten goede komen, bijvoorbeeld door ons mobiel datagebruik te verminderen, door de voorkeur te geven aan bekabelde verbindingen, waarbij het ideaal is om niet meer draadloos te communiceren en een vorm van digitale soberheid aan te nemen.

Als u een GSM of een smartphone hebt en overtuigd bent van de vernietigende invloed die 5G zal veroorzaken, is het zinvol om uw apparatuur te beperken tot het gebruik van 2G, en 3G wanneer dat echt nodig is (bij 4G-telefoons kan je het de netwerk selecteren en instellen, bijvoorbeeld: 4G, 3G en 2G - 3G en 2G - enkel 2G). Merk op dat er wetenschappelijke studies zijn die bewijzen dat 3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G. Wat 4G betreft zijn er, voor zover wij weten, geen wetenschappelijke studies die de toxiciteit vergelijken met 2G en 3G.

Door 4G (of hoger) te boycotten, laat u de operators weten dat u tegen de uitrol van 5G bent en, nog belangrijker, dat u de winstgevendheid ervan in gevaar brengt.

Klacht tegen de RTBF-columnist Amid Faljaoui en klacht wegens fake news

In zijn economische kroniek van 16 juli, gepubliceerd op de website van de RTBF en op Classic 21, maakte Amid Faljaoui bijzonder schokkende opmerkingen over burgers die de uitrol van 5G weigeren*. Volgens hem zouden hun argumenten "fantasie" en "een light-samenzwering" zijn ; deze burgers zouden het slachtoffer zijn van "psychologische vooringenomenheid" die hen zou beletten alle voordelen van 5G ten volle te waarderen en dit burgerverzet zou het resultaat zijn van "irrationele discussies".

Dit discours, dat lasterlijk en zelfs beledigend is, kan geen enkele zichzelf respecterende journalist rechtvaardigen, dat bovendien nog uitgezonden is door een openbare omroep.

Om zijn discours met feiten te onderbouwen, brengt Amid Faljaoui, alleen argumenten aan die getuigen van een verwarrende domheid, zoals dat 5G een revolutie zal teweegbrengen in de geneeskunde, omdat online consultaties makkelijker zouden zijn vermits dan meer data per seconde kan verstuurd worden.
Afgezien van het feit dat het uiterst twijfelachtig is of geneeskunde op afstand gunstig zou zijn voor iedereen, heeft Amid Faljaoui wellicht nog nooit gehoord van glasvezel kabel, waarmee gegevensoverdracht veel sneller gaat dan met 5G en daarnaast ook nog betrouwbaarder is .
Op die manier profileert Faljaoui zich als een simplistische propagandist van een omstreden technologie: dat is zijn recht, maar onaanvaardbaar op openbare media, zeker met zijn minachtende en beledigende houding tegenover burgers met een andere mening dan de zijne.

Het Collectief stop5G.be stelt voor dat u een schriftelijke klacht over dit artikel stuurt naar de Ombudsdienst van de RTBF en een verontschuldiging of een recht op antwoord vraagt.

Deze dienst dient binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht te reageren. Indien de RTBF niet antwoordt of indien het antwoord onbevredigend is, kan u contact opnemen met de Ombudsdienst van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel (www.le-mediateur.be).
Daarnaast kan u in uw klacht ook het fake news vermelden, verspreid door veel media, politici en lobbyisten, dat de EU de uitrol van 5G zou opleggen zoals op deze webpagina van de RTBF.

Dat is niet correct: op de website van de EU over de digitale strategie en de veiligheidsnormen voor elektromagnetische straling staat, "Het beleid inzake bescherming van de gezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten, zij zijn vrij om strengere eisen te stellen".

Dit betekent dat een staat of een gewest zodanige normen kan vaststellen dat de uitrol van 5G onmogelijk of bijna onmogelijk is, zoals momenteel het geval is in het Brussels Gewest (zie de EU website).

Er zijn twee manieren om contact op te nemen met de Ombudsdienst van de RTBF:

1) Het formulier invullen op deze pagina

www.rtbf.be/entreprise/contact-et-question/mediation/detail_plaintes-et-interpellations?id=9309357

2) Per post naar het adres

RTBF Médiation
Reyerslaan 52 (bus 30)
1044 Brussel

__
* Lees of luister naar de kroniek van Amid Faljaoui:

___
Oudere acties

Petitiesterug naar overzicht

Verzoekschrift tegen de inzet van 5G-satellieten (oktober 2020)

Verzoekschrift aan leden van het Amerikaanse Huis en de Senaat om een moratorium op de inzet van 5G-satellieten af te kondigen:
www.5gcrisis.com/space-petition
(in het veld "Staat" zet u Belgium).

Over de Belgische petities die eind maart 2020 werden opgestart

Er werden minstens 6 Belgische petities gelanceerd tegen 5G, de meeste op de platforms avaaz.org en change.org.
Ons commentaar:

De petitie "Pas-de-5G”, die eind maart 2020 (na de aankondiging van Proximus) werd gelanceerd, werd gecensureerd door change.org na meer dan 100.000 handtekeningen. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, net zoals reeds gebeurde op het avaaz.org platform en andere.
Deze platforms zijn commerciële ondernemingen met een verborgen agenda, en absoluut te vermijden.
Avaaz is bijvoorbeeld gestart door Ricken Patel. Geen onbaatzuchtige activist, hij werkte voor de Rockefeller Stichting, de Bill Gates Stichting, de VN, … Als expert in het manipuleren van mensenmassa’s en desinformatie, bouwde hij Avaaz uit tot een winstgevend, zakelijk bedrijf dat geld schept. Ricken Patel verdiende bijna 200.000 dollar per jaar bij Avaaz.

Internationale petitie tegen 5G

De oproep van Belgische gezondheidswerkers

Gezien de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën, vragen wij, professionals in de gezondheidszorg, aan de verschillende overheden het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.

www.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Promotiemateriaal en mobilisatieterug naar overzicht

Argumentatie

De argumenten van het Collectief stop5G.be, beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Poster

De bijbehorende poster.

Sticker

De sticker is verkrijgbaar in 2 maten (3 en 7,4 cm zijde – 3 cm is geschikt voor fietsen).

Velen van u vragen ons om stickers, Wij gaan eerst die mensen beantwoorden die een publiek toegankelijk afhaalpunt willen organiseren, gezien de huidige lockdown, voornamelijk in voedingswinkels. Zie het specifieke contactadres in de contactsectie om een nieuw verdeelpunt te organiseren.

Ze worden u gratis toegestuurd, maar we vragen u om een kleine compenserende donatie te doen op de rekening van het Collectief met de vermelding "sticker", indien mogelijk, om hun kosten (3¢ per stuk) en ook de verzendkosten te dekken (Collectief stop5G.be, BE06 0689 3580 7022).

Gids

Gids om uw buurt te informeren en te mobiliseren over een project voor de installatie van een gsm-antenne (op de site van grONDES, in het Frans).

 

Contactterug naar overzicht

We ontvangen veel verzoeken om informatie en suggesties, meer dan we aankunnen. Als u ons schrijft, kunnen we u misschien niet antwoorden, waarvoor we ons alvast verontschuldigen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via onze website, persberichten en nieuwsbrieven.

Met elke dag die voorbijgaat, zien we dat de mobilisatie tegen 5G in België groeit, net als in veel andere landen. Dit is zeer bemoedigend, laten we niet opgeven!

Per email

Pers contactpersonen (momenteel alleen in het Frans)