Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Beroep tegen de frequentietoekenning voor 5G
OPROEP TOT GIFTEN

Het Collectief stop5G.be zal beroep aantekenen tegen de frequentietoekenning voor de uitrol van 5G, zoals aangekondigd in ons persbericht van 19 juli en in vorige berichten.

We hebben uw financiële steun nodig om deze kosten, naar schatting 6500 €, te dekken. We danken u bij voorbaat voor uw giften op rekening BE14 0882 9050 4483, Collectief stop5G.be. Deze rekening zal uitsluitend gebruikt worden voor deze fondsenwerving.

Bedrag momenteel bijeengebracht (ten minste elke dinsdag bijgewerkt): 2304 €

Het Collectief stop5G.be werd opgericht op 14 november 2019 naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal (zie het persbericht hieronder, "De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden").

De primaire doelstelling van het Collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden.

Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be : zie de lijst van verenigingen.

Overzicht

Persberichts, enz.terug naar overzicht

19 juli 2020

Beroep tegen de besluiten van de Raad van het BIPT met betrekking tot 5G

14 juni 2020

De gevestigde orde van de 5G-uitrol 

Lezen

17 april 2020

Het Collectief stop5G.be beschouwt de stap van het BIPT om 5G in België te lanceren als onwettig

5 april 2020

Tijdens de covid19-pandemie moet elektromagnetische vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen

29 februari 2020

Het Collectief stop5G.be betwist de voorlopige toewijzing van frequentiebanden voor de uitrol van 5G

Lezen

25 januari 2020

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G

Lees de toespraken die werden gehouden op het evenement in Brussel, dat enkele honderden mensen samenbracht.

Photo : Dieter Nijs.

23 januari 2020

  FR   UK

Persbericht naar aanleiding van de protestactie tegen de uitrol van 5G op 25 januari in Brussel.
De motivatie voor deze protestactie, kan u lezen in onderstaande analyse, opgesteld door het Collectief stop5G:

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Meer lezen

14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten
.

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden[i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Meer lezen

 

Steun het Collectief, geldinzamelingsactie, doe meeterug naar overzicht

14 november 2019

Het Collectief zal zijn doel niet kunnen bereiken zonder de steun van zoveel mogelijk mensen. Daarom vragen wij de steun van uw vereniging en andere verenigingen die u kunt aanspreken. Kunnen we op uw hulp rekenen om het bestaan van het Collectief, zijn informatie en toekomstige acties door te geven aan uw leden en netwerken?

Om de reeds gemaakte kosten (logo, hosting van de website, stickers, vlaggen) en de kosten die voortvloeien uit haar activiteiten, zoals de huur van vergaderzalen, het drukken van flyers, posters en foldersen de verspreiding van informatie, te dekken, doet het Collectief nu een oproep tot donaties. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom (rekeningnummer: BE06 0689 3580 7022, Collectief stop5G.be). Uiteraard zijn de activiteiten van het Collectief het werk van vrijwilligers en staat het Collectief open voor elke nieuwe deelname aan de uitvoering ervan.

Laat ons weten wat u van plan bent met een e-mail naar , zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen en desgewenst uw vereniging aan de bovenstaande lijst kunnen toevoegen.

Om op de hoogte te blijven van en deel te nemen aan onze acties, schrijf u in op onze nieuwsbrief. Voor andere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.

 

Nieuwsbrieventerug naar overzicht

Er zijn twee nieuwsbrieven in het Nederlands (met hun Franse equivalent) :

  1. Een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze acties, onze behoeften en ontwikkelingen in België, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.
  2. Een brief voor de verspreiding van persberichten.

 

Documenten en video op 5G en elektrosmogterug naar overzicht

Agendaterug naar overzicht

  FR

Zaterdag 26 september 2020, 14 - 17 uur, Brussel

Demonstratie tegen de uitrol van 5G

In het kader van een nieuwe werelddag tegen de uitrol van 5G (zie stop5ginternational.org) organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel.
Meer informatie volgt.

___
Oudere agenda aankondigingen

 

Actiesterug naar overzicht

Overzicht van de acties

  1. Schrijf naar uw burgemeester dat u tegen de uitrol bent van 5G-antennes door Proximus
  2. Boycot Proximus
  3. Boycott van Test Aankoop
  4. Actie naar de media
  5. Toon uw verzet tegen 5G
  6. Brief aan de premier
  7. (een opmerking)

Schrijf naar uw burgemeester dat u tegen de uitrol bent van 5G-antennes door Proximus.

Op 31 maart kondigde Proximus de uitrol aan van 5G vanaf 1 april in meer dan 30 Belgische gemeenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentiebanden die het bedrijf momenteel bezit en die werden gebruikt voor mobiele telefonie volgens de vroegere normen (3G in het bijzonder).

Als u in een van deze gemeenten woont, nodigt het Collectief stop5G.be u uit om uw burgemeester te schrijven, met een kopie naar de gemeenteraadsleden, om te protesteren tegen deze uitrol en om alles in het werk te stellen om Proximus te dwingen zich terug te trekken. Vermits de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare hygiëne en de kwaliteit van de leefomgeving, mag hij de negatieve gevolgen van de elektromagnetische vervuiling voor de gezondheid en de aanzienlijke toename van deze vervuiling die de uitrol van 5G met zich meebrengt, niet negeren. U kan de documenten die op deze site beschikbaar zijn, gebruiken om uw brief kracht bij te zetten, in het bijzonder het modelantwoord dat in het kader van de consultatie van het BIPT werd opgesteld.

Verschillende gemeenten hebben reeds gereageerd (zie hier voor gemeenten in Wallonië en Brussel).

Boycot Proximus

Naar aanleiding van de aankondignig van Proximus over de uitrol van 5G en als u klant bent, kunt u beslissen om hun diensten te boycotten en van provider te veranderen.

Stuur een bericht naar Proximus

Proximus SA
Koning Albert II laan 27
1030 Brussel

Voorbeeld van een brief aan Proximus (in het Frans)

Boycott van Test Aankoop

Telecomlobby, BIPT en Test Aankoop, dezelfde strijd

Actie naar de media

Neem contact op met de TV-zenders en kranten via hun "Informeren" of "Waarschuwen" pagina's op hun websites.

Toon uw verzet tegen 5G

Brief aan de premier

Schrijf naar de eerste minister, of het nu gaat om het BIPT-project of de uitrol van 5G door Proximus.

Voorbeeld van een brief geschreven door Alain Lebrun, advocaat, namens een groep van natuurbeschermingsorganisaties (in het Frans).

Opmerking

De voortdurende toename van elektromagnetische vervuiling is een gevolg van onze levensstijl en dagelijkse keuzes. Die levensstijl aanpassen zou goed zijn voor onze gezondheid en de natuur, bijvoorbeeld door ons mobiel dataverbruik te verminderen, de voorkeur te geven aan bekabelde alternatieven en een vorm van digitale soberheid aan te nemen, waarbij de ideale optie is geen draadloze technologie te gebruiken.

Als je een mobiele telefoon of een smartphone hebt, zou het consequent zijn en beter voor je gezondheid om je apparatuur te beperken tot het gebruik van 2G en 3G wanneer het echt nodig is. Er zijn wetenschappelijke studies (in vitro) die aantonen dat 3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G. Wat 4G betreft tasten we in het duister en, voor zover wij weten, zijn er geen wetenschappelijke studies die 4G vergelijken met 2G en 3G op het gebied van toxiciteit.

Oudere acties

Petitiesterug naar overzicht

Over de Belgische petities die eind maart 2020 werden opgestart

Er werden minstens 6 Belgische petities gelanceerd tegen 5G, de meeste op de platforms avaaz.org en change.org.
Ons commentaar:

De petitie "Pas-de-5G”, die eind maart 2020 (na de aankondiging van Proximus) werd gelanceerd, werd gecensureerd door change.org na meer dan 100.000 handtekeningen. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, net zoals reeds gebeurde op het avaaz.org platform en andere.
Deze platforms zijn commerciële ondernemingen met een verborgen agenda, en absoluut te vermijden.
Avaaz is bijvoorbeeld gestart door Ricken Patel. Geen onbaatzuchtige activist, hij werkte voor de Rockefeller Stichting, de Bill Gates Stichting, de VN, … Als expert in het manipuleren van mensenmassa’s en desinformatie, bouwde hij Avaaz uit tot een winstgevend, zakelijk bedrijf dat geld schept. Ricken Patel verdiende bijna 200.000 dollar per jaar bij Avaaz.

Internationale petitie tegen 5G

De oproep van Belgische gezondheidswerkers

Gezien de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën, vragen wij, professionals in de gezondheidszorg, aan de verschillende overheden het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.

www.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Promotiemateriaal en mobilisatieterug naar overzicht

Argumentatie

De argumenten van het Collectief stop5G.be, beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Sticker

De sticker is verkrijgbaar in 2 maten (3 en 7,4 cm zijde – 3 cm is geschikt voor fietsen).

Velen van u vragen ons om stickers, Wij gaan eerst die mensen beantwoorden die een publiek toegankelijk afhaalpunt willen organiseren, gezien de huidige lockdown, voornamelijk in voedingswinkels. Zie het specifieke contactadres in de contactsectie om een nieuw verdeelpunt te organiseren.

Ze worden u gratis toegestuurd, maar we vragen u om een kleine compenserende donatie te doen op de rekening van het Collectief met de vermelding "sticker", indien mogelijk, om hun kosten (3¢ per stuk) en ook de verzendkosten te dekken (Collectief stop5G.be, BE06 0689 3580 7022).

Gids

Gids om uw buurt te informeren en te mobiliseren over een project voor de installatie van een gsm-antenne (op de site van grONDES, in het Frans).

 

Contactterug naar overzicht

We ontvangen veel verzoeken om informatie en suggesties, meer dan we aankunnen. Als u ons schrijft, kunnen we u misschien niet antwoorden, waarvoor we ons alvast verontschuldigen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via onze website, persberichten en nieuwsbrieven.

Met elke dag die voorbijgaat, zien we dat de mobilisatie tegen 5G in België groeit, net als in veel andere landen. Dit is zeer bemoedigend, laten we niet opgeven!

Per email

Pers contactpersonen (momenteel alleen in het Frans)