Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Oudere dagboekaankondigingen

Zaterdag 25 januari 2020, 13 – 16 uur, Brussel

Demonstratie tegen de uitrol van 5G

In het kader van de wereldactiedag tegen de uitrol van 5G (stop5ginternational.org) op 25 januari, organiseert het collectief stop5G.be een protest- en informatiebijeenkomst (met informatie stand) in Brussel, aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station, van 13.00 tot 16.00 uur.

In november 2019 heeft het collectief stop5G een internationale oproep, ondertekend door bijna 200.000 burgers en organisaties uit 203 landen en territoria, gestuurd naar de Belgische federale en regionale overheden.

Het officiële discours probeert proberen ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan alleen maar met deze nieuwe telecommunicatie technologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen.

Naast de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die de regeringen verkiezen te negeren, zijn er veel vragen over de toekomst van de ongebreidelde stormloop naar deze snelle, draadloze communicatietechnologie: toxiciteit voor alle levende wezens, stijgend energieverbruik, veranderingen in werk en werkgelegenheid, uitputting van zeldzame metalen en water, lage recyclagegraad van metalen legeringen, nauwlettende controle op burgers en schending van vrijheden, internationale conflicten, ...

Zelfs de industrie stelt zich vragen bij de economische haalbaarheid van een uitrol, die enorme investeringen vergt waarvan de rentabiliteit verre van zeker is, tenzij de overheid een belangrijke bijdrage levert...

Tot slot spreekt het voor zich dat 5G-technologie, door de onbeperkte groei van dataverkeer, zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het energie- en grondstoffenverbruik. Als zodanig druist het in tegen een ecologisch verantwoord beleid en tegen de doelstellingen die de Europese Unie en de ondertekenaars van het COP21-akkoord in 2015 in de strijd tegen de opwarming van de aarde hebben geformuleerd.

Verloop van het evenement

Tijdens de gehele duur van de bijeenkomst zullen documenten (tijdschriften, kranten, artikelen...) en stickers beschikbaar zijn voor de deelnemers en voorbijgangers op de stand van het collectief. De leden van het collectief stop5G.be zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden (in het Frans en Nederlands).

Promotie

Andere sensibiliseringsmateriaal:

Contact en informatie

Na 25 januari zullen er nog andere acties worden ondernomen. Om op de hoogte te blijven van al onze acties, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van het collectief.

 

Van 20 tot 25 november 2019

Conferenties met Martin Pall inclusief de 23e in Maastricht.
Informatie

Zondag 24 november 2019, 13-18 uur, Breda (Nederland)

Kijken over de grenzen van je eigen vakgebied
Onderzoek envoorlichting over de effecten van electromagnetischevelden (straling) op de gezondheid.
Lezing dr. Martin Pall, hoogleraar celbiologie, genetica, expert op het terrein van de biochemische processen in het lichaam

Betalingen aan de deur: €30 gepast betalen
Inclusief: koffie, thee, broodje en soep
Uitrij kaarten beschikbaar
Adres: Molengracht 21 4818 CK, Breda
Organisatie: Liesbeth Adriaansens | Huisarts Rhea Strik Mariette Versleijen Maarten van Ochten