Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
21 augustus 2022
 

 

Inhoud

Reageren op het openbaar onderzoek over de verhoging van de beschermingslimiet van 6 tot 14,5 V/m in het Brussels Gewest

De regering van het Brussels Gewest bereidt een ordonnantie voor om de beschermingslimiet tegen radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) te verhogen van 6 tot 14,5 V/m, met het oog op de uitrol van 5G(1). In het kader van dit project heeft Leefmilieu Brussel(2) een Milieueffectenrapport opgesteld over het ontwerp van ordonnantie, evenals een Niet technische samenvatting van dit verslag, het geheel is het voorwerp van een openbaar onderzoek waarbij Leefmilieu Brussel u uitnodigt om "actief deel te nemen"(3).

Het Collectif stop5G.be nodigt u eveneens uit om deel te nemen, of u nu in het Brussels Gewest woont of niet(4). Wij stellen voor dat u daartoe de Niet technische samenvatting (18 bladzijden) of zelfs het Milieueffectenrapport (90 bladzijden) leest, of inspiratie put uit ons onderstaand antwoord op de enquête:

___
(1) Volgens het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en de operatoren, laat de huidige norm van 6 V/m in het Brussels Gewest de uitrol van 5G niet toe
(2) Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, volgens haar website, onder meer "de drijvende kracht achter een sterke milieu-ambitie" wil zijn.
(3) « Schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 september worden bezorgd per email of per post (Leefmilieu Brussel, departement Technologie en Stralingen, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).”
(4) "Iedere natuurlijke of rechtspersoon, evenals verenigingen, organisaties en groepen van deze personen, ongeacht of zij al dan niet in het Brussels Gewest wonen, kan deelnemen aan een openbaar onderzoek.”

Beroep tot nietigverklaring van de Brusselse ordonnantie van 17 maart 2022 over de slimme meters

Het Collectief Stop5G heeft op 11 augustus 2022 zijn advocaat, Denis Brusselmans, de opdracht gegeven om bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift in te dienen tot nietigverklaring van de Brusselse ordonnantie van 17 maart 2022 betreffende de slimme meters, teneinde de nietigverklaring te bekomen van de bepalingen die de gewestelijke overheden toelaten de installatie te verplichten van een elektrische meter die radiofrequente straling of laagfrequente straling uitzendt.

De verordening is bijzonder vaag en enkel elektro-hypersensitieve personen kunnen de toepassing van een "speciale procedure en maatregelen" aanvragen (deze maatregelen worden niet gespecificeerd ...).

De totale eliminatie van deze straling is echter van vitaal belang voor elektro-hypersensitieve personen (5% van de bevolking). Het is ook van groot belang voor al diegenen die bezorgd zijn over hun gezondheid en die van hun dierbaren, kinderen in het bijzonder, en die hun blootstelling zo veel mogelijk willen beperken.

Verzoek om donaties

Zoals u hierboven kon lezen, is er onlangs een nieuw beroep gelanceerd, en er zullen er nog drie volgen dankzij uw steun: een beroep tot nietigverklaring van het Waalse decreet over slimme meters, een beroep tot nietigverklaring van de 14,5 V/m ordonnantie die de Brusselse regering op het punt staat goed te keuren, en een soortgelijk beroep tegen een toekomstig Waals decreet.

Daarom vragen wij u nogmaals om uw familieleden, kennissen en netwerken te mobiliseren.
Hiervoor kunnen wij u de flyer van het Collectief toesturen, die nu ook een inlegblaadje bevat over onze oproep voor donaties: het volstaat een email te sturen naar flyer@stop5G.be met vermelding van het aantal exemplaren dat u wenst en uw postadres (wij kunnen stickers bijvoegen). Wij sturen geen affiches per post, maar de bestanden in hoge resolutie vindt u op de website bij de rubriek promotiemateriaal.

Ter herinnering:

Gratis boek over de vervuiling door kunstmatige EMV (PDF)

Wat doen we met 5G en wat doet het met ons (De toekomst van de toekomst). Interviews met wetenschappers en specialisten op de 5G Top met gastheer Josh del Sol (2019-2020). Zie electrosmog.be.

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven