Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
22 november 2020
 

 

Overzicht

 • Actie op gemeentelijk niveau
 • Toekomstige manifestaties
 • Consensusverklaring over NIR
 • Petitie tegen de uitrol van 5G-satellieten

 

Actie op gemeentelijk niveau

Stukje uit de rubriek Acties van de website van het Collectief.

Doel: de inwoners van uw gemeente sensibiliseren voor het probleem van elektromagnetische vervuiling en de negatieve gevolgen van de uitrol van 5G.

Een efficiënte manier om te proberen iets in beweging te zetten, is handelen op gemeentelijk niveau of in uw buurt, daar waar u woont.

Om uw buren en de inwoners van uw gemeente te informeren en te sensibiliseren, zijn er diverse mogelijkheden Waaronder deze die u best in onderstaande volgorde toepast:

 1. Informatieve acties organiseren zoals het verspreiden van flyers en/of de presentatie van een documentaire* over het onderwerp, gevolgd door een gesprek tussen de deelnemers met of zonder medewerking van een goed geïnformeerde burger. Of organiseer samen met een van deze burgers een debatavond.
  Het zou nuttig zijn om een flyer aan elk van de gemeenteraadsleden, inclusief de burgemeester en de schepenen, te geven, bij voorkeur vergezeld van een brief (te bezorgen bij de receptie van het gemeentebestuur).
 2. Uw gemeentebestuur interpelleren als het gemeentereglement dit toelaat. Idealiter doet u dit na stap 1, wat ook simpelweg kan bestaan uit het laten ondertekenen van de tekst van uw interpellatie door uw buren en andere inwoners van de gemeente, en vervolgens een kopie te geven aan elk van de gemeenteraadsleden. Hier is een interpellatie-model die u naar eigen inzicht kan aanpassen.
  Als het gemeentelijk reglement geen interpellatie toelaat, moet ze u volgens de wet toch toestaan om vragen op een andere manier op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen: hiervoor kan u ook de interpellatie-modelbrief gebruiken.
 3. In het kader van uw actie kan u één of meer raadsleden voorstellen om op een volgende vergadering van de gemeenteraad een gemeentelijke motie in te dienen. Zie deze motie-model, die u naar eigen inzicht kan aanpassen.

* Zie deze lijst van documentaires, waarvan verschillende vrij te bekijken zijn (in het Frans, in het Engels met Franse ondertiteling).

Deze actie was het onderwerp van een persbericht.

Toekomstige manifestaties

Mondiale acties:

Verdere details volgen op de agenda van de website van het Collectief.

Consensusverklaring over NIR van 10 november 2020

(stukje uit de rubriek Petities van de website van het Collectief)

De "2020 Consensus Statement of UK and International Medical and Scientific Experts and Practitioners on Health Effects of Non-Ionising Radiation (NIR)" is gepubliceerd door PHIRE (Physicians' Health Initiative for Radiation and Environment) en BSEM (British Society for Ecological Medicine).

U kan de verklaring lezen (in het Engels) en ondertekenen op de PHIRE website .

De verklaring is het resultaat van de consensus van de meest recente, onafhankelijke, deskundige wereldwijde forums over de acute en chronische gezondheidseffecten van niet-ioniserende straling.

De verklaring verduidelijkt de ernstige bezorgdheid van de medische gemeenschap over de uitrol van 5G en het voortdurende gebruik van elektromagnetische straling in de openbare ruimte.

Dringende maatregelen zijn nodig om de gezondheid van mens, fauna en flora te beschermen.

Petitie tegen de uitrol van 5G-satellieten (oktober 2020)

(stukje uit de rubriek Petities van de website van het Collectief)

Petitie gericht aan de leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden en de Senaat om een moratorium op de uitrol van 5G-satellieten af te kondigen:
www.5gcrisis.com/space-petition (in het veld "State" noteert u “Belgium”).

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven