Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

 

Zaterdag 25 januari 2020
 
Protestactie tegen 5G

 

Het collectief stop5G.be werd opgericht op 14 november 2019 naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal (zie het persbericht hieronder, "De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden").

De primaire doelstelling van het collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden. Het collectief brengt op dit moment reeds een tiental vzw's en feitelijke verenigingen samen, waarvan de lijst hier te vinden is.

Overzicht

Persberichts, enz.terug naar overzicht

25 januari 2020

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G
Toespraken op het evenement in Brussel

23 januari 2020

  FR   UK

Persbericht naar aanleiding van de protestactie tegen de uitrol van 5G op 25 januari in Brussel.
De motivatie voor deze protestactie, kan u lezen in onderstaande analyse, opgesteld door het collectief stop5G:

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Meer lezen

14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten
.

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden[i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Meer lezen

Steun het collectief, geldinzamelingsactie, doe meeterug naar overzicht

14 november 2019

Het collectief zal zijn doel niet kunnen bereiken zonder de steun van zoveel mogelijk mensen. Daarom vragen wij de steun van uw vereniging en andere verenigingen die u kunt aanspreken. Kunnen we op uw hulp rekenen om het bestaan van het collectief, zijn informatie en toekomstige acties door te geven aan uw leden en netwerken?

Om de reeds gemaakte kosten (logo, hosting van de website, stickers, vlaggen) en de kosten die voortvloeien uit haar activiteiten, zoals de huur van vergaderzalen, het drukken van flyers, posters en foldersen de verspreiding van informatie, te dekken, doet het collectief nu een oproep tot donaties. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom (rekeningnummer: BE06 0689 3580 7022, stop5G.be). Uiteraard zijn de activiteiten van het collectief het werk van vrijwilligers en staat het collectief open voor elke nieuwe deelname aan de uitvoering ervan.

Laat ons weten wat u van plan bent met een e-mail naar , zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen en desgewenst uw vereniging aan de bovenstaande lijst kunnen toevoegen.

Om op de hoogte te blijven van en deel te nemen aan onze acties, schrijf u in op onze nieuwsbrief. Voor andere vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.

Inlichtingenbriefterug naar overzicht

Om op de hoogte te blijven van onze acties, behoeften en ontwikkelingen in België, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief; in de voettekst van elke brief vindt u een link om u af te melden en uw abonnementsmogelijkheden aan te passen.

Documenten en video op 5G en elektrosmogterug naar overzicht

Agendaterug naar overzicht

  FR

Zaterdag 25 januari 2020, 13 – 16 uur, Brussel

Demonstratie tegen de uitrol van 5G

In het kader van de wereldactiedag tegen de uitrol van 5G (stop5ginternational.org) op 25 januari, organiseert het collectief stop5G.be een protest- en informatiebijeenkomst (met informatie stand) in Brussel, aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station, van 13.00 tot 16.00 uur.

In november 2019 heeft het collectief stop5G een internationale oproep, ondertekend door bijna 200.000 burgers en organisaties uit 203 landen en territoria, gestuurd naar de Belgische federale en regionale overheden.

Het officiële discours probeert proberen ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan alleen maar met deze nieuwe telecommunicatie technologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen.

Naast de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die de regeringen verkiezen te negeren, zijn er veel vragen over de toekomst van de ongebreidelde stormloop naar deze snelle, draadloze communicatietechnologie: toxiciteit voor alle levende wezens, stijgend energieverbruik, veranderingen in werk en werkgelegenheid, uitputting van zeldzame metalen en water, lage recyclagegraad van metalen legeringen, nauwlettende controle op burgers en schending van vrijheden, internationale conflicten, ...

Zelfs de industrie stelt zich vragen bij de economische haalbaarheid van een uitrol, die enorme investeringen vergt waarvan de rentabiliteit verre van zeker is, tenzij de overheid een belangrijke bijdrage levert...

Tot slot spreekt het voor zich dat 5G-technologie, door de onbeperkte groei van dataverkeer, zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het energie- en grondstoffenverbruik. Als zodanig druist het in tegen een ecologisch verantwoord beleid en tegen de doelstellingen die de Europese Unie en de ondertekenaars van het COP21-akkoord in 2015 in de strijd tegen de opwarming van de aarde hebben geformuleerd.

Verloop van het evenement

Tijdens de gehele duur van de bijeenkomst zullen documenten (tijdschriften, kranten, artikelen...) en stickers beschikbaar zijn voor de deelnemers en voorbijgangers op de stand van het collectief. De leden van het collectief stop5G.be zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden (in het Frans en Nederlands).

Promotie

Andere sensibiliseringsmateriaal:

Contact en informatie

Na 25 januari zullen er nog andere acties worden ondernomen. Om op de hoogte te blijven van al onze acties, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van het collectief.

Zaterdag 25 april 2020, Brussel

Demonstratie tegen de uitrol van 5G
Als onderdeel van een nieuwe werelddag tegen 5G.

Petitiesretour au sommaire

Internationale petitie tegen 5G

De oproep van Belgische gezondheidswerkers

Gezien de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën, vragen wij, professionals in de gezondheidszorg, aan de verschillende overheden het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.

www.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Promotiemateriaal en mobilisatieterug naar overzicht

Contactterug naar overzicht