Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

5G ?

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

Collectief stop5G.be – www.stop5G.be – januari 2020

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Men belooft ons dus een heerlijke, nieuwe wereld: 5G is een radicale breuk met de wereld die we kennen. Om hiervan overtuigd te worden, moet je wel weten dat om de uitrol van 5G mogelijk te maken, het volgende moet gebeuren:

Alomtegenwoordige en snel toenemende elektromagnetische vervuiling

Het is logisch dat de uitrol van 5G een aanzienlijke elektromagnetische vervuiling zal veroorzaken, bovenop deze van de afgelopen 25 jaar, als gevolg van de explosie van draadloze technologieën. Vandaag is elektrosmog reeds een probleem voor onze gezondheid, probleem dat door gezondheidsinstanties grotendeels wordt ontkend.

De grenswaarden die overal wettelijk zijn vastgelegd op basis van de aanbevelingen van de ICNIRP, houden énkel rekening met het opwarmingseffect op het lichaam, wat betwist wordt door duizenden studies(ii) die ook biologische effecten aantonen bij stralingswaarden die zelfs ver beneden de huidige, wettelijke normen liggen (van duizend tot honderdduizend keer).

In het geval van regelmatige, of erger nog, permanente blootstelling zullen deze biologische effecten waarschijnlijk leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, met name voor kinderen en meer gevoelige embryo's.

Er werden reeds talrijke gezondheidsrisico's vastgesteld:

Met 5G gaan we een tijdperk in waarin deze elektromagnetische vervuiling een toenemende en alomtegenwoordig dimensie krijgt. Geen enkel levend wezen zal veilig zijn.

De onbekende millimetergolven

Met het gebruik van millimetergolven en 5G duiken we in het onbekende. Tot nu toe zijn de biologische effecten van blootstelling aan dit soort straling nog maar weinig onderzocht.

Het feit dat millimetergolven slechts zeer zwak door solide obstakels gaan, grijpen voorstanders aan om de hinderlijke gevolgen ervan te minimaliseren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het ongegrond en onverantwoord om te concluderen dat ze onschadelijk zijn. Recente studies leveren nieuwe bewijzen die aantonen dat millimetergolven schadelijk zijn:

Anderzijds blijkt uit een Britse studie dat het stralingsvermogen met 90% daalt over het gehele frequentiebereik boven 6 GHz, wanneer de millimetergolven gehinderd worden door de bladeren van bomen.(vi) Vandaar dat het voor sommigen maar een kleine stap is om bomen te elimineren in stedelijke gebieden.

Een verstoord planetair milieu

5G werd ontworpen om tot 1 miljoen objecten per km² te connecteren, 24u op 24.Om elke cm² van de aarde te bestrijken, is in de 5G-standaard en in tegenstelling tot 4G, naast de reeds miljoenen antennes op aarde, ook communicatie via satellieten met een lage omloopsnelheid geïntegreerd. Amerikaanse, Russische en Europese privé bedrijven en een groep Chinese staatsbedrijven hebben reeds de lancering gepland van bijna 50.000 satellieten, 25 keer meer dan het huidig aantal. SpaceX en One Web lanceerden reeds de eerste satellieten in 2019.

Deze massale inzet van telecommunicatiesatellieten die een permanente elektromagnetische mist veroorzaken, is vergelijkbaar met een geo-engineeringstechniek. Deze elektrosmog zal de ionosfeer vervuilen met miljoenen gepulste signalen en zal waarschijnlijk de natuurlijke elektromagnetische omgeving van de aarde verstoren, waarin alle levende wezens zich gedurende miljoenen jaren hebben ontwikkeld en waarvan ze afhankelijk zijn.

Talrijke wetenschappers waarschuwen tevergeefs regeringen en internationale instellingen

In september 2017 hebben meer dan 170 wetenschappers en artsen uit 37 landen hun ernstige bezorgdheid geuit over de toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden van draadloze technologieën. Zij riepen de EU (Europese Unie) op om de uitrol van 5G op te schorten totdat is bewezen dat deze technologie veilig is voor de Europese bevolking, vooral dan voor baby's, kinderen, zwangere vrouwen en het milieu (5Gappeal.eu): "Het is bewezen dat radiofrequentie-elektromagnetische velden schadelijk zijn voor mens en milieu."

In april 2018 heeft de International Society of Doctors for Environment aangedrongen op hetzelfde moratorium, met toepassing van het voorzorgsprincipe (isde.org).

In een internationale oproep die in 2018 werd gelanceerd, riepen artsen, wetenschappers en milieuorganisaties op om dringend een einde te maken aan de uitrol van het 5G-netwerk op aarde en in de ruimte (5gspaceappeal.org). De oproep is gericht aan de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen.

Tot op vandaag hebben alle instanties deze oproepen genegeerd.

Andere vragen

Naast de fundamentele problemen op het gebied van de volksgezondheid, die regeringen verkiezen te negeren, zijn er ook veel vragen over de toekomst van deze ongebreidelde stormloop op de "heerlijke, nieuwe wereld". De negatieve effecten van deze "digitale wildgroei" op het persoonlijke welzijn - met inbegrip van psychosociale risico's voor kinderen - en het collectief welzijn, zijn inmiddels perfect gedocumenteerd. Ook goed gedocumenteerd zijn nieuwe mogelijkheden voor toezicht, systematische en repressieve controle, privacyinbreuken en hacking gevaar.

Zelfs de industrie betwijfelt de economische haalbaarheid van de uitrol van 5G, welke enorme investeringen vergt en waarvan het rendement verre van zeker is, zoals blijkt uit analyses van McKinsey en de Utilities Technology Council.(vii)

De energie- en klimaatbalans van 5G wordt rampzalig. Alleen al de energie om antennes en slimme toestellen te connecteren, zal het elektriciteitsverbruik met meer dan 2% doen stijgen in de Europese landen. Dit is slechts het topje van de ijsberg en is niets vergeleken met de energie die nodig zal zijn voor de productie van miljarden slimme objecten, de infrastructuur, met inbegrip van de tientallen miljoenen antennes en het glasvezelnetwerk waarop ze zullen worden aangesloten, de satellieten en hun lancering in een baan om de aarde, en de werking van de datacenters, waarvan de verwerkingscapaciteiten sterk zullen moeten toenemen.

Het energieverbruik van nieuwe technologieën zoals 5G is slechts één aspect van hun milieu-impact. Het aantal en de hoeveelheid metalen die in elektronische componenten worden gebruikt, zal toenemen naarmate ze efficiënter worden. Onze smartphones bevatten ongeveer 40 metalen, waaronder kostbare, zeldzame grondstoffen, in vergelijking met slechts een 20-tal nauwelijks tien jaar geleden. Bovendien is recyclage van de elektronische componenten op dit moment moeilijk, zo niet onmogelijk, en kan het een negatieve invloed hebben op het milieu.

De winning en raffinage van mineralen vervuilen het water en de bodem. De gevolgen ijn weinig zichtbaar in onze westerse wereld, omdat deze activiteiten in de jaren 1980 zijn verplaatst, vooral naar China (bezit 80% van alle zeldzame grondstoffen in de wereld).

Ook onzichtbaar zijn de rampzalige werkomstandigheden van de mannen en vrouwen die, heel ver van ons, werken voor de "digitale revolutie".

Tot slot

De 5G die door de telecomsector en de digitale industrie wordt gewild en door onze regeringen wordt gepromoot, vormt een onverdedigbare bedreiging voor onze gezondheid en die van alle levende wezens. Het druist in tegen een ecologisch verantwoord beleid en de doelstellingen van de Europese Unie en de ondertekenaars van de COP21-overeenkomst in 2015 in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het respecteert evenmin het akkoord over de bescherming van de biodiversiteit die 190 landen in 2010 in Nagoya, Japan hebben ondertekend.

 

_____

i Een particuliere organisatie die banden heeft met de telecomindustrie (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
ii Zie bijvoorbeeld het BioInitiative Report 2012. bioinitiative.org.
iii Neufeld and Kuster, Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency. Health Physics, 2018.
iv Betzalal et al, The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Environmental Research, 2018.
v Thielens et al, Exposure of insects to Radio-Frequency Electromagnetic fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports, 2018.
vi Department for Digital, Culture, Media & Sport, The effect of the built and natural environment on millimetric radio waves, 2018.
vii The road to 5G : the inevitable growth of infrastructure cost , mckinsey.com , 2018. Cutting through the Hype : 5G and its potential impacts on Electric Utilities, utc.org, 2019.